Soczewki Kontaktowe Transport i motoryzacja Izolowana naczepa do obniżania temperatury wewnętrznej

Izolowana naczepa do obniżania temperatury wewnętrznej

Chłodnia ma na celu przechowywanie, schładzanie lub zamrażanie nietrwałych surowców i produktów w celu zachowania ich wysokiej jakości przez dłuższy czas. Chłodnie wbudowane w naczepy transportowe wykorzystywane są głównie do transportu ładunków wymagających niskiej temperatury, takich jak: leki, mrożonki, warzywa lub owoce. Wyposażone są w agregat chłodniczy spalinowy lub elektryczny.

Transport towarów wymagających niskich temperatur

naczepy chłodnieChłodnia to bardzo wysoko wyspecjalizowany typ naczep, który pozwala na utrzymanie niskiej temperatury w środku, a tym samym utrzymuje dłużej w świeżości przewożony asortyment. W związku z tym naczepa chłodnia nadaje się idealnie do transportu warzyw, które wymagają niskich temperatur, ale także kwiatów, mięsa lub ryb. Naczepy chłodnie, w zależności od rodzaju przewożonego towaru, może osiągać różne temperatury. Do przewożenia świeżych produktów wystarczy temperatura w zakresie od 0 do 4 stopni Celsjusza. Do głębokiego mrożenia potrzeba nawet do -25 stopni Celsjusza. Jest to izotermiczny środek transportu wyposażony w indywidualne lub wspólne dla kilku środków transportu urządzenie chłodnicze (mechaniczny agregat sprężarkowy, urządzenie absorpcyjne itd.), pozwalające obniżać temperaturę wewnątrz próżnego nadwozia, a następnie stale utrzymywać ją. W przypadku kontenera chłodniczego integralną jego częścią jest zestaw chłodniczy. Sprężarka napędzana jest przez silnik pojazdu, a parownik znajduje się w przestrzeni ładunkowej. Dzięki temu utrzymuje się w niej temperatura od -25°C do 16°C.

Podsumowując, naczepy chłodnie służą do transportu towarów konsumpcyjnych, które muszą być przechowywane i przewożone w określonej temperaturze. Jednym z kluczowych parametrów przy wyborze zabudów i naczep chłodniczych są parametry techniczne chłodni, a w szczególności zdolność podtrzymywania żądanej temperatury przy możliwie niskim nakładzie energetycznym.